EQUIP DE DIRECCIÓ


JOSEP ALBA

President


JORDI DAGO

Coordinador administratiu