PRE-INSCRIPCIÓ                         TEMP2019/20

Pre-inscripció formativa EF Ponent, fi de termini 10/08/2019, preu 50€ a pagar per transferència al compte del EF ponent següent: ES20 0182 5975 4102 0160 5534

Important posar el nom del jugador/a.

Primera quota, es realitzarà mitjançant gir bancari el 01/09/2019, import de 200€

Segona quota, es realitzarà mitjançant gir bancari el 01/01/2020, import de 150€

En cas que hi hagi alguna matriculació fora dels terminis establerts, s'incrementarà la matrícula anual en 50€ al total.

En cas de ser més d'1 membre germà/na inscrit a l'escola, hi haurà una bonificació d'un 10%.

Els babys pagaran 25€ al mes, en funció de quan comencin, respectant el curs escolar.

*Nota informativa: En cas d'haver-hi alguna quota pendent de l'any anterior, no es podrà inscriure fins que no es resolgui la incidència.

En cas d'haver-hi una devolució sense previ avís i/o justificació aparent s'aplicarà la quantitat establerta per la entitat bancària.

**Cal llegir-se i descarregar-se la documentació temporada 2019/20 (adjunta al menu d'inici)**DADES PERSONALS ESPORTISTA