L 'ESCOLA

Aquí podreu veure tota
la documentació necesaria
de la temporada 2018/19

Equip de direcció
Sapigueu qui es qui en aquesta escola?

Historia de l'escola:
Vols saber com i quan es va 
fundar l'escola de Ponent?